Donateurs

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2012

 • Agence Glesener + Mach S. à r.l., Echternach
 • Chaussures Marcel Faber S. à r.l., Echternach
 • Cityman S. à r.l., Echternach
 • Citywoman, Echternach
 • Gäertnerei Millenoacht, Echternach
 • Inter-Central Pneus, Mersch
 • Jacob Weis S. à r.l., Heffingen
 • Optique Wirtz, Echternach
 • Salon de Coiffure Diminu’Tif S. à r.l., Echternach
 • Salon Malou S. à r.l., Echternach
 • Turpel Jos, Lellig
 • Your Favorite Brands + Co (Urbannature), Echtrnach