Haupeschfest 2020 - Annuléiert

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2020

COVID-19

 

“de Comité vun de Fraen a Mammen deelt schwéieren Härzens mat dass wéint der aktueller Coronakris d’Haupeschfest dëst Joër leider ausfällt. Mir hoffen op eng next Ausgab am Joër 2021. Merci fir äert Verständnis. Bleift all gesond.”

 


Marché Artisanal les 7 et 8 novembre 2020 à BERDORF (Lux)

 

ANNULÉ


 Kunsthandwerkermarkt am 7. und 8. November 2020 in BERDORF (Lux)

 

ABGESAGT