Häerzlech wëllkomm zu Bäertref

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2016

D’Idee vun engem Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart geet an déi 12. Sessioun. Et ass eng Traditioun ginn, an am Laf vun de Joeren hunn eis Fraen a Mammen en Event geschaaft, deen hei zu Bäertref net méi ewech ze denken ass.

Wéi all Joer hu si mat vill Courage an deem néidege Wëllen an awer och Know-how d’Organisatioun vum Haupeschfest an Ugrëff geholl. Iwwer 120 Aussteller an Artisten aus dem In – an Ausland wäerten déi zwee Deeg hei zu Bäertref, am Zentrum vun der Lëtzebuerger Schwäiz, hir Konscht vir-an ausstellen.

Duerch e flotten an ofwéisslungsräiche kulturelle Programm suerge si fir eng eenzegaarteg Atmosphär. Een Deel vum Haupeschfest ass d‘Haupeschmass, déi dëst Joer fir d'38. Kéier vum Syndicat d’Initiative vu Bäertref organiséiert gëtt. Um Rendezvous am Amphitheater „Breechkaul“ sënn natierlech och d’Juegdbléiser „Trompes de chasse“, déi seit Joere mat hire Melodien där Mass e besonnesche Cachet opdrécken.

De 5. a 6. November wäerte sech och all déi aner Veräiner aus eiser Uertschaft bedeelegen, an eis Gäscht mat hire Spezialitéite verwinnen. Et ass also vill lass déi zwee Deeg hei zu Bäertref an domat eng gutt Geleeënheet, fir mat der Famill oder de Frënn an eis schéin Uertschaft ze kommen an e flotten Dag mat eis ze verbréngen. Och dëst Joer ass eng Navette geplangt, déi d’Leit vum neie Parking an der Konsdorfer Strooss am 15-Minutten- Takt bis bei d’Entrée vum Konschthandwierkermaart bréngt.

Als Gemeng wäre mir frou, wann déi virgewise Parkinger géife benotzt ginn. Nëmme mat e bësschen Disziplin kréie mir de Verkéier an de Grëff, an da brauch och kee sech ze iergeren. Eis Fraen a Mamme felicitéieren Iech fir déi vill Méi an Aarbecht, déi Dir am Sënn vu gudde Wierker geleescht hutt, a wënschen Iech deen néidege Succès. Zum Schluss hoffen ech, dass d’Wieder matspillt a ganz vill Leit hei zu Bäertref können ze begréissen, a wënschen hinnen alleguer en agreabelen Dag hei an der klenger Lëtzebuerger Schwäiz.

Ern Walerius
Buergermeeschter