Häerzlech wëllkomm zu Bäertref

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2014

Dëst Joer gëtt dat zingt Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart hei zu Bäertref gefeiert.

Déi Bäertrefer Fraen a Mammen hunn et also fäerdeg bruecht, dëst Fest, wat wäit iwwer eis Grenzen eraus bekannt ass, zu engem Jubiläum ze bréngen. D'Bäertrefer Haupeschfest zitt Dausende vu Leit aus allen Deeler vum Land an aus der  Groussregioun un. Eis Fraen a Mammen bréngen et ëmmer erëm fäerdeg, fir néi Stänn derbäi ze kréien, déi duerch hir Produkter oder hir handwierklech Konscht eng Beräicherung fir den Hobbymaart duerstellen.

Een Deel vum Haupeschfest ass d'Haupeschmass, déi elo scho fir d'36. Joer vum Syndicat d'initiative Bärtref organiséiert gëtt. Um Rendez-vous sinn natierlech och d'Juegdbléiser „Trompes de chasse“, déi säit Jore mat hire Melodien där Mass e besonnesche Cachet opdrécken.

Ech sinn ëmmer erëm erstaunt driwwer, mat wat fir engem Enthusiasmus an Engagement eis Fraen a Mammen un d'Organisatioun vun dësem Fest eruginn. Duerfir wëll ech si félicitéieren an hinne „bonne chance“ wënsche fir d'Gelénge vum zingten Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart. Et ass och un der Zäit, fir hinne Merci ze soen, well d'Recetten u sozial Wierker an Organisatioune ginn, déi am Déngscht vu deene Schwaachen an eiser Gesellschaft stinn.

Ech soen awer och de Veräiner Merci, dass si sech un dësem Fest bedeelegen. Als Buergermeeschter leeën ech eise Gäscht a Visiteuren un d'Häerz, fir déi ausgewise Parkingen ze benotzen, wëll et hëlleft effektiv kengem, wann Bussen net duerchkommen an esou hir Horairen net kënnen anhalen.
 
Den 8. a 9. November hutt der eng gutt Geleeënheet, mat der Famill oder mat Frënn op Bäertref an den Zentrum vun der Lëtzebuerger Schwäiz ze kommen, an e puer flott Stonnen an eiser schéiner Uertschaft ze verbréngen. An opgepasst. Et ass dat zingt. Esou wéi ech d'Fraen an d'Mammen kennen, hu si bestëmmt nach eng Iwwerraschung parat.

Ech hoffen, vill Leit hei zu Bäertref kënnen ze begréissen, a wënschen hinnen e flotten an agreablen Openthalt an eiser Gemeng.

Ern Walerius,

Buergermeeschter