30 Jahre ACFL Berdorf

Gréiswuert vun der Dekanatspräsidentin

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Berdorf, net wait vum schéinen Sauerdal an am Herz vun der "Lëtzebuerger Schweiz", en idealen Kader fir Fester ze feieren.

Mat Begeschterung an Idealismus hun eis Frendinnen vun der A.C.F.L. Berdorf daat sozialt Engagement als Iewschaft iwerholl daat hir Virgängerinnen mat vill Léift an Suerg an daat neit Jorhonnert gefoert hun.

Bei 30 Joer Benevolat fir d'gutt Sach, waat haut net mei esou selbstverstândlech ass, sin ech iwerzeecht daat eis "Fraen a Mammen" vu Berdorf mat hierer dynamescher Präsidentin net waerten stoen bleiwen an mat frescher Kraaft an Eenegkeet déi Wäerter ewéi Toleranz an éieren halen, dann sin sie fir d'Zukunft op dem richtegen Wee.

Ech wënschen e schéint Fest!

Marie Thérèse Bohnenberger-Urwald

Bonne Chance

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Et ass fir mech als Buergermeeschter vun der Gemeng Bäertref eng gruuss Freed, dir de "Fraen a Mammen" vu Bäertref, déi an dësem Joer hiren 30. Gebuertsdag feieren, meng beste Gléckwënsch am Numm vun der Gemeng ze iwwermëttelen.

30 Joer, wou e Veräin besteet, kënnt ee soën, wären nach keng laang Zäit, mä 30 Joer fir e Veräin wéi d' "Fraen a Mammen" ass schuns e laange batz, wann e weess, wéi schwéier et ass, hautzudaags Leit fir seng Ideeën an Aktivitéiten ze begeeschteren.

Dofir e gruusst Kompliment un all Responsabel vum Veräin, déi fréier an déi haut, fir all déi schéin Aktivitéiten, am Verlaf vun deenen 30 Joer, déi si net nëmmen hirer Gemeng offréiert hunn, mee och deene Leit vun auswärts. Ech denken do ënner anerem un déi vill Kaffiskränzer a Bazaren, un d'Haupeschfest an un d'Fräizäitaktivitéite fir hir Memberen.

D'Ennerstëtzung vun der Gemeng ass su engem dynamesche Verain ëmmer gewëss, en ech wënschen de Fraen a Mammen vu Bäertreff vill Succès fir hir Festivitéiten an och "Bonne Chance" fir hiert weidert Schaffen an der Zukunft.

Konsbruck Georges

Buergermeeschter vu Bäertreff (1988 - 2005)

Madame la Ministre de la Culture

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Mesdames,

Madame la Ministre Marie-Josée Jacobs

L'association "Fraen a Mammen" a été créée en 1975 et depuis un large réseau d'associations de femmes s'est tissé à travers tout le Luxembourg. L'association "Fraen a Mammen" fournit un travail inestimable au niveau social et culturel des régions, des villes et des villages de notre pays. Ce réseau composé de femmes bénévoles mérite toute notre reconnaissance.

Si nous jetons un regard en arrière, nous pouvons constater que les années 1970 et 1980 avaient une importance particulière pour les femmes au Luxembourg. En effet, un nombre considérable de lois et de règlements les concernant directement ont été votés. Pendant cette décennie la situation des femmes au Luxembourg s'en est beaucoup améliorée.

FRAEN A MAMMEN section Berdorf

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Il m'est un grand honneur et un réel plaisir d'écrire ces quelques lignes à l'occasion du 30e anniversaire que la section Fraen a Mammen de Berdorf fêtera cet été dans le cadre d'une belle fête municipale. Trente an d'activités au service d'une population locale donnent droit à un sentiment de satisfaction légitime, vu les efforts continuels consentis au fil des années et les excellents résultats obtenus. Je tiens à transmettre mes félicitations chaleureuses à la société jubilaire dont je remercie de tout coeur les membres actifs ou honoraires du bon travail qu'ils ont accompli avec savoir-faire et assiduité pour le plus grand bien de leur société.

Qu'il me soit permis d'adresser également mes meilleurs souhaits aux nombreuses sociétés qui participent à cette fête: l'ensemble vocal de Berdorf, le groupe Taka Tuka de l'Institut Saint-Joseph, les Garlicks et le groupe "Whitecockatoo" de l'Australie, entre autres. Leur concours contribuera sans aucun doute à rehausser sensiblement l'eclat et à amplifier l'écho de vos festivités sympathiques.

Je souhaite à l'association Fraen a Mammen de Berdorf plein épanouissement et bonne chance pour l'avenir.

Octavie Modert

Secrétaire d'Etat à la Culture, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche

Agenda 2005

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

MANIFESTATIONS DU 30IEME ANNIVERSAIRE "FRAEN A MAMMEN BERDORF"

5. Juni 2005 - 10.45H

Messe solonelle chantée par "L'Ensemble Vocal Berdorf"

Direction: Roby Schiltz

Solistes:

  • Nadine Dieddenhofen (saxophon sopran)
  • Paul Kayser (organiste)

Vin d'honneur offert par la commune.


 

10. Juini 2005 - 20.00H

Biebelkonferenz mit Prof: Tom Osborne

Thema: "Nicht vom Himmel gefallen"

Diavortrag - Im Gemeindesaal


 

1. Juli 2005 - 19.30H

Open Air concert avec:

  • TAKA TUKA (Inst. St. Betzdorf)
  • GARLICKS (Jazz-Quartett)
  • THE WHITECOCKATOO (Original Aboriginies d'Australie)

Prévente: Siebenaler Tel. 79 90 39


 

6. November 2005

10.45H Hubertusmesse - Amphitheater

12.00H Hubertusfest mit Mittagessen im Centre Culturel Berdorf

  • Menu I: Wildgulasch, Spätzle, Rotkohl, Apfelmus zu 16  Euro
  • Menu II: Königspastete mit Pommes Frites und Salat zu 8 Euro

Kunsthandwerkermarkt - Weinmarkt

Centre Culturel Berdorf

  • Annimatioun: Orchester Jos Huberty
  • 17.00H Kinder- und Jugendchor aus Consdorf

 

3. Dezember 2005 - 19.30H

"Soirée de bienfaisance" Téléthon 2005 en collaboration avec le Lions Club Osten.

Moderation: Nathalie Reuter

Diner préparé par l'Hôtel Pérécop (Réservation au Tel 79 90 39

Picture of Performance: Harmonie Berdorf, Jazz-Ensemble Blue Voices, Ecole de danse Annette Kohner, Venant Arend et Monique Heinisch, Makadammen, Fun Bras Band.