18.600 Euro goufe gespend

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Artikel

Haupeschfest vun de „Fraen a Mammen“ den 8. an 9. November

Berdorf. D'Generalversammlung vun de „Fraen a Mammen“ huet viru kuerzem stattfonnt. Bei dëser Geleeënheet konnt de Comité Schecken am Wäert vun 18 600 Euro u karitativ Vereenegungen iwerreechen. Vertrieder vun dene verschiddenen Associatiounen hunn hir Aarbecht virgestallt a sech iwwert d'Don'e gefreet. Och den Här Buergermeeschter Walerius huet de „Fraen a Mammen“ fir hir wäertvoll Aarbëcht félicitéiert.

D'Präsidentin Linda Hartmann huet op dat nächst Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart higewisen, dat den 8. an 9. November fir déi zéngte Kéier organiséiert gëtt. Vill Konschthandwierker hu sech schon ugemellt. Weider Informatiounen op der Homepage vum Veräin. (C)

■ fraen-mammen-berdorf.lu

Luxemburger Wort vom Dienstag, 20. Mai 2014, Seite 46