Agenda 

Waat ass demnächst geplangt?

 

 

 

02. März 2024 - 15:00

Lidder a Sketcher Show

Scouten a Guiden vun Eechternoach

zesummen mat de Fraen a Mammen Berdorf 

Centre Culturel 'A Schmadds'

 

27. März 2024 - 20:00

Generalversammlung 

Centre Culturel 'A Schmadds'

 

29. März 2024 - 10:00

Kaffiskränzchen

Épicerie de Berdorf

 

26. Abrell 2024 - 10:00

Kaffiskränzchen

Épicerie de Berdorf

 

9 + 10. November 2024

Haupeschmaart